ART IST BUCH - ARTIST BOOK


ONE IMAGE THAT SAYS IT ALL.  Dit boek is een stand van zaken, een momentopname met een visueel overzicht van 160 kunstenaars in 12 ateliergebouwen van NUCLEO. 

Een uitgave van NUCLEO vzw
© Mei 2021
Oplage: 1000